تزریق چربی

بسیاری از مراجعه کنندگان کلینیک تخصصی بهروز به دنبال راهی بی خطر و ماندگار برای ایجاد فرم مناسب در قسمت های
مختلف صورت مانند خط خنده ، گونه ها، زیر چشم و قسمت های دیگر هستند. گرچه همیشه استفاده از فیلر هایی مانند ژل های موقت طرافداران خود را دارد.اما تزریق چربی به ذلایل زیادی بهترین روش برای این کار محسوب می شود.
در حال حاضر بهترین و ایمن ترین روش برای حجم دهی به صورت و جوانسازی آن تزریق چربی است. در این روش تیم پزشکی
کلینیک تخصصی بهروز با بهره گیری از تکنیک های بی حسی موضعی، چربی مورد نیاز برای تزریق به بافت صورت را از قسمتهایی چون پهلو ها ران و شکم برداشت کرده و بعد از جداسازی خون و بخش های غیر مفید آن را به بخش هایی که نیاز به فرم دهی و لیفت دارن انتقال می دهند.
رهاورد این روش نمود بسیار طبیعی آن بر روی پوست صورت است. همچنین چربی به دلیل اینکه از بدن خود بیمار گرفته می
شود، برخی خطرات فیلر های دارویی را نخواهد داشت.

مزایای تزریق چربی:
تزریق چربی یک درمان تک مرحله ای نیست. همکاران ما در کلینیک بهروز چربی گرفته شده از بدن بیمار را در دمای منفی
هشتاد درجه نگهداری می کنند و با تزریق آن در دو تا سه نوبت بعد از تزریق اولیه، باعث بهره مند شدن پوست از سلول های
بنیادی موجود در چربی بدن می شوند.
به دلیل اینکه چربی در جند مرحله به بافت مورد نظر اضافه می شود، ماندگاری طولانی داشته و اثرات زیبایی بخش خود را در
صورت فرد، همیشگی خواهد کرد.
جدای از اثری که تزریق چربی به عنوان یک فیلر طبیعی بر شکل صورت دارد. باعث جوانسازی و کشیده شدن پوست در اثر گذشت زمان می شود. به این دلیل که چربی مورد نیاز برای اینکار از خود بیمار گرفته می شود، روشی مطمئن برای افرادی که پیش از این مشکل تخلیه ژل داشته اند است.