کاشت ابرو

قسمت بزرگی از توازن و زیبایی صورت افراد وابسته به قرینگی و خوش حالتی ابروهاست، به خصوص در فرهنگ رایج در کشور ما یا دیگر کشور های خاورمیانه، یکی از مهمترین فاکتورهای زیبایی ابرو های متراکم و چشمگیر است برای رسیدن به ابروهای زیبا روش های متعددی وجود دارد از تقویت کلی موها و مصرف داروهای موضعی گرفته تا روش هایی مانند تتو و میکروپیگمنتیشن، از روش های معمول و پر طرفدار در میان بانوان است.
کاشت ابرو همچنین یکی از روش های قطعی و پرطرفدار برای درمان کمی و کچلی مو های ابرو است. در کاشت ابرو ها نکات مهمی توسط تیم کاشت باید رعایت شود. اضافه و یا کاستن حتی یک تار ابرو ریسک به هم خوردن تقارن و توازن ابرو ها را افزایش می دهد. از سویی ظرافت در کاشت ابرو ها ابعاد دیگری نیز دارد. لطافت مو های ناحیه ابرو ، خط رویش آنها ، خواب ابروها و همسانی فولیکول هی انتخاب شده با فولیکول های مولد موی قبلی از نکات مهم در کاشت ابرو ها هستند. در نهایت موهایی که در این ناحیه رشد می کنند دائمی هستند و درست مانند تمام موهای طبیعی بدن رشد خواهد کرد. در یک کاشت ابروی موفق تارهای مویی که در ناحیه ابرو پیوند شده از اندازه مشخص ابرو بلند تر نخواهد شد، چون تار های موی کاشته شده ویژگی ها و مشخصههای مو های اطراف خود را می گیرند. برای نگه داشتن طول و شکل مناسب و دلخواه ابرو احتملا باید مثل ابروی طبیعی آن را اصلاح کنید.