سخنرانی دکتر بهروز باریک بین در کنگره بین‌المللی درماتولوژی، ۷-۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

کنگره درماتولوژی

کنگره درماتولوژی

دکتر بهروز باریک بین در کنگره بین‌المللی درماتولوژی که در تاریخ ۵ الی ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ در تهران برگزار شد، سخنرانی خود را تحت عنوان پیچیدگی‌های عمل تخلیه ژل پاژ ارائه کردند. در این کنگره، اساتید گرانقدر و برجسته‌ای از جمله استاد دولتی و استاد فیروز حضور داشتند.