دکتر محمدرضا اکبری

یکی از نکات قوت کلینیک بهروز همکاری با متخصص‌ترین و ماهرترین پزشکان پوست و مو است. پزشکانی که با آگاهی از دانش روز، روش‌ها و داروهای جدید را برای کسب بهترین نتایج به کار می‌گیرند.

دکتر محمدرضا اکبری ، متخصص زیبایی و بیماری‌های پوستی از جمله متخصصین توانمند کلینیک بهروز هستند.

از جمله فعالیتهای دکتر محمدرضا اکبری در کلینیک بهروز ، ویزیت و معاینه بیماران، مشاوره برای دریافت بهترین شیوه درمان و زیبایی و همچنین پروسیجرهایی چون بوتاکس و ژل و مزوتراپی است. به طور کلی، کلیه درمان‌های مربوط به پوست و مو را در کلینیک بهروز انجام می‌دهند.