دکتر زهرا اکبری

  • متولد سال ۱۳۶۰ در تهران
  • فارغ التحصیل دبیرستان روشنگر
  • رتبه ۴۱ کنکور سراسری و قبولی در رشته پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • رتبه ۱۶ رزیدنتی و قبولی در رشته تخصص پوست دانشگاه علوم پزشکی تهران
  • رتبه ۳ بورد تخصصی پوست سال ۱۳۹۴
  • مدیر پژوهش مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در علوم پزشکی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی
  • دریافت جایزه و تقدیرنامه از وزیر بهداشت
  • عضو هیات مدیره انجمن ایدز ایران
  • همکاری در سه طرح تحقیقاتی مشترک با مرکز تحقیقات لیزر و اپتیک کانادا
  • حضور در کنگره‌های معتبر داخلی و خارجی