گالری

لیزر موهای زائد

لیزر موهای زائد

تزریق ژل و بوتاکس

تزریق ژل و بوتاکس
تزریق ژل و بوتاکس

تزریق چربی

تزریق چربی
تزریق چربی
تزریق چربی

کاشت ابرو

کاشت ابرو
کاشت ابرو
کاشت ابرو
کاشت ابرو

کاشت مو

hair-transplantation-4
کاشت مو
کاشت مو
کاشت مو
کاشت مو
کاشت مو

لیفت نخ

لیفت نخ
لیفت نخ
لیفت نخ
لیفت نخ

پلکسر (جوانسازی و درمان اسکار)

درمان با پلکسر
درمان اسکار با پلکسر
جوانسازی با پلکسر
درمان اسکار آکنه با پلکسر

تزریق پی‌آرپی

تزریق پی آر پی
تزریق پی آر پی
تزریق پی آر پی
تزریق پی آر پی

لیپوماتیک شکم

لیپوماتیک شکم
لیپوماتیک شکم
لیپوماتیک شکم
لیپوماتیک شکم
لیپوماتیک شکم

لیپوماتیک غبغب

لیپوماتیک غبغب
لیپوماتیک غبغب
لیپوماتیک غبغب

تخلیه ژل پاژ

تخلیه ژل پاژ
تخلیه ژل پاژ
تخلیه ژل پاژ
تخلیه ژل پاژ