سال ۱۳۷۷ فارغ التحصیل پزشک عمومی از تهران
سال ۱۳۸۴ کسب مدرک بورد تخصصی پوست و مو
نفر پنجم امتحانات بورد تخصصی سال ۱۳۸۴
عضو انجمن متخصصین پوست ایران
عضو انجمن بین المللی پوست ISD
عضو انجمن بین المللی پیوند موی آمریکا ISHRS